Informatie kunt u opvragen bij:

Huub van de Ven, kavel 90

bij voorkeur per e-mail

hwvdven@gmail.com

alternatief per telefoon

06-265 305 49