Terug

Huishoudelijk Reglement

van de

Volkstuindersvereniging “De Molenhof”


Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2012

Artikel 1. ALGEMEENArtikel 2. LIDMAATSCHAP, CONTRIBUTIE en OVERIGE KOSTENARTIKEL 3. HUURVOORWAARDEN


Ieder lid heeft de vrije beschikking over de door hem/haar gehuurde grond, doch is verplicht:ARTIKEL 4. BEHEER EN GEBRUIK VAN DE KAVEL

Artikel 5. AUTO'S OP HET COMPLEX
Artikel 6. TOEZICHTHOUDER.Artikel 7. KASCONTROLE.Artikel 8. INBOEDEL EN BOUWVOORSCHRIFTENARTIKEL 9. SLOTBEPALINGEN
Aanvullende regels


Op de paginas hierna volgen nog een aantal regelingen die in diverse jaarvergaderingen zijn overeengekomen.

Dieren houden op de Volkstuin


Af en toe vragen, toekomstige, leden ons of ze kleine dieren zoals pony's en geiten op de tuin mogen houden. De reglementen zijn hierover duidelijk, het houden van dieren op het complex van de volkstuin is niet toegestaan. Op deze regel wordt voor enkele leden een uitzondering gemaakt omdat die al geruime tijd dieren hielden op de tuin toen deze regeling werd ingesteld. Ook voor de alpaca's geld een bijzondere regeling, deze dieren verblijven namelijk uitsluitend overdag op het complex.

Het bestuur is van plan, gezien hiervoor gemelde uitzonderingen, de huidige voorschriften enigszins te versoepelen. Een belangrijke overweging is daarbij dat er in de nacht geen pony's, geiten of soortgelijke dieren op de tuin aanwezig mogen zijn. De aan­wezigheid van dergelijke dieren zal een aantrekkingskracht uitoefenen op opgeschoten jeugd. Als slechts enkelen zich misdragen kan dat leiden tot zeer onaangename situaties zoals verminkte dieren. Voor het lid die zoiets aantreft bij aankomst in de vroege morgen is dat zeer onaangenaam.

Op grond van het voorgaande komt het bestuur tot het volgende besluit:


Het houden van dieren, met bijbehorende voorzieningen, op het volkstuincomplex is uitsluitend toegestaan indien de dieren na zonsopgang worden gebracht en voor zonsondergang worden opgehaald .


In het winterseizoen geldt nog als aanvullende voorwaarde dat de eigenaar eveneens aanwezig moet zijn.


Men dient vooraf toestemming te vragen aan het bestuur waarbij het bestuur het recht heeft om bepaalde diersoorten te weigeren of het aantal dieren te beperken,


Verder gaan we er vanuit dat de dieren goed worden verzorgd. Mocht dat niet zo zijn dan zal het bestuur genoodzaakt zijn aangifte te doen en haar goedkeuring alsnog intrekken.Verder is in de jaarvergadering van 1 maart 2012 besloten dat honden, behoudens op de eigen kavel, altijd aangelijnd dienen te zijn.
Regeling met betrekking tot lawaai makende apparatuur


Het gebruik van aggregaten en benzinemaaiers of andere lawaai makende apparatuur uitsluitend is toegestaan op maandag tot en met zaterdag voor 12 uur 's middags.Regeling met betrekking tot afsluiten van de toegangspoorten van het complex van de Molenhof


We onderscheiden twee soorten poorten, de kleine poort aan de Esschebaan en de drie poorten aan het pad langs de Voorste stroom, de werkpoorten.

Voor de kleine poort geldt de volgende regeling:Voor de werkpoorten geldt de volgende regeling: